Ποιοί Είμαστε


Είμαστε 7 Έλληνες Τσιγγάνοι

Είμαστε 7 Έλληνες Τσιγγάνοι που καταφέραμε ο καθένας μας να αφήσει το στίγμα του στην υπόθεση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά.

Θεωρούμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη «στιγμή», ώστε οι δυνατότητες του καθενός χωριστά να μετασχηματιστούν σε ισχυρή ομαδική προσπάθεια, για την αλλαγή της "εικόνας" των Τσιγγάνων, τόσο προς τα "έξω" (ευρύτερη Ελληνική κοινωνία Αρχές, Υπηρεσίες και ΜΜΕ), όσο και προς τα "μέσα" προς τους ίδιους τους Ρομά, οι οποίοι λειτουργούν ως αδρανείς - παθητικοί αποδέκτες επιδοματικών και προνοιακών πολιτικών και παραιτημένοι από κάθε κοινωνική διεκδίκηση, "παρακολουθούν" την ίδια τους τη ζωή, ως αποστασιοποιημένοι και απόμακροι θεατές.


H Οργάνωσή μας Τα Μέλη μας

Τί Θέλουμε


heart ΕΝΤΑΞΗ

Η κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων απαιτεί δύσκολη, πολυετή και συνεχή προσπάθεια, με συμμετοχή όσων γίνεται περισσότερων ...

child1
child1
heart ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ

Ο κοινός "βηματισμός" των ομάδων που απαρτίζουν το ενιαίο σώμα κάθε κοινωνίας, αποτελεί προϋπόθεση για την ευημερία, την πρόοδο ...

heart ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Οι διαφόρων ειδών μεγαλύτερες ή μικρότερες κρίσεις που μαστίζουν τις σημερινές κοινωνίες, πρέπει να μετατραπούν σε εργαλεία σφυρηλάτησης ...

child1

Τι κάνουμε


Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα αποκλεισμού ευπαθών ομάδων όπως οι Ρομά, ώστε να συνειδητοποιήσουμε όλοι σαν κοινωνία, ότι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποί μας δεν πρέπει να υπάρχει κανείς που "να μη τον ενδιαφέρει" όπως επίσης ότι λύνονται, αρκεί να υπάρξει ειλικρινής, μαζική και συντονισμένη προσπάθεια όλων μας.

Χρειάζεται δηλαδή διάθεση από όλους για "παραχώρηση χώρου" που μας ανήκει, σε συνανθρώπους μας που φαίνεται ότι δεν έχουν αποκτήσει ακόμη τον "δικό τους".

Θέματα Ενδιαφέροντος


recent update one

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στόχος που έθεσε το Πλαίσιο Πολιτικής του 1996 είναι η μαζική προσέλευση, καθώς και η συστηματική και επιτυχής φοίτηση των Ελλήνων Τσιγγάνων τουλάχιστον στις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ...

περισσότερα ›
recent update one

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Από τo 1996 πoυ διατυπώθηκε τo Εθvικό Πλαίσιo Πoλιτικής και Μέτρωv για τoυς Ελληvες Τσιγγάvoυς, έχoυv γίvει σημαvτικά βήματα πρoς τηv κατεύθυvση της αvαγvώρισης και της μελέτης τωv οικιστικών τους πρoβλημάτωv ...

περισσότερα ›
recent update one

ΑΣΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα προβλήματα αστικοδημοτικής τακτοποίησης που αντιμετωπίζουν αρκετοί Τσιγγάνοι, σχετίζονται κυρίως με θέματα δήλωσης γεννήσεων, βαφτίσεων, γάμων, προσδιορισμού ιθαγένειας ...

περισσότερα ›

FACEBOOK FEED


Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

GALLERY