Η Οργάνωσή μας

Λίγα λόγια για την Οργάνωσή μας

Η "Hellenic Roma Action" είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που ίδρυσαν 7  Έλληνες Ρομά την άνοιξη του 2015 και λειτουργεί υπό τον Διακριτικό Τίτλο: "HEROMACT".

Η ανάγκη για την ίδρυσή της προέκυψε από τη διαπίστωση ότι ενώ στην Ελλάδα από το 1985 δαπανήθηκε πακτωλός  Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων στην υλοποίηση Έργων για τους Ρομά, η κατάστασή τους συνεχώς επιδεινώνεται.

Στις αιτίες του πενιχρού συνολικού αποτελέσματος, περιλαμβάνεται και το ότι όλες οι Δράσεις για Ρομά στην Ελλάδα, υλοποιούνται από "μη Ρομά" Φορείς, οι οποίοι αγνοώντας τις "βαθύτερες" αιτίες των προβλημάτων, συνήθως (έστω και ακούσια), λειτουργούν με τρόπο που επιδεινώνει και αναπαραγάγει τα προβλήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Κάθε "λάθος προσέγγιση" των Ρομά από Φορείς που αγνοούν νοοτροπίες και  "ιδιαιτερότητες", προκαλεί δυσπιστία και ακύρωση προσδοκιών, που με τη σειρά τους, δυσχεραίνουν σημαντικά την υλοποίηση κάθε "επόμενης" Δράσης που σχεδιάζεται.Επίσης, διαπιστώσαμε ότι ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές Οργανώσεις "Πολιτικής" εκπροσώπησης Ρομά (Σύλλογοι και Ομοσπονδίες), δεν υπήρχε ΟΥΤΕ ΜΙΑ Οργάνωση που να αποτελείται από Ρομά και να διαθέτει τα "Τυπικά Προσόντα" που θα επέτρεπαν να διεκδικεί τη συμμετοχή της στην υλοποίηση Δράσεων για την Κοινωνική τους Ένταξη.

Εκτιμούμε ότι το συνολικό αποτέλεσμα των προσπαθειών για την ένταξη των Ρομά θα ήταν καλύτερο, αν υπήρχε έστω και μια Οργάνωση - Ομάδα ανθρώπων, η οποία:


  • Να λειτουργεί Μη Κερδοσκοπικά, ώστε "κίνητρό" της να είναι όχι το κέρδος αλλά η ΑΞΙΑ.
  • Να αποτελείται από Ρομά, ώστε να γνωρίζει τα ζητήματα "καλά" και "από μέσα".
  • Να συγκεντρώνει πολυετή εμπειρία Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δράσεων για τους Ρομά.
  • Να διαθέτει πολύπλευρη επιστημονική εξειδίκευση ώστε να τεκμηριώνει τις απόψεις της.
  • Να "κατέχει" Τεχνογνωσία και γνώση των σύγχρονων μεθόδων "κοινωνικής προσέγγισης".

και το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΑ:

Να έχει το Σεβασμό, την Εμπιστοσύνη και την Αποδοχή της κοινότητας των Ρομά, αλλά και των Θεσμών, Οργανισμών και Φορέων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Έτσι αποφασίσαμε να ιδρύσουμε την HEROMACT, η οποία πιστεύουμε ότι καλύπτει αυτό το κενό και μπορεί να διαδραματίσει έναν "χρήσιμο" ρόλο στη συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού των Ελλήνων Ρομά στα επόμενα χρόνια.

Παρά την πρόσφατη ίδρυσή της, η "HEROMACT" συγκεντρώνει σημαντική εμπειρία, από την πολυετή συμμετοχή των μελών της σε διαδικασίες Σχεδιασμού, Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών, Δράσεων και Προτάσεων που αφορούν στην Ένταξη των Ρομά, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.

Είναι ενδεικτικό, πως σε ό,τι σημαντικό ( Έρευνα, Μελέτη, Πολιτική, Πρόγραμμα, Δράση) σχεδιάστηκε ή υλοποιήθηκε στην Ελλάδα για τους Ρομά από τη δεκαετία του '80 έως σήμερα, υπάρχει "αποτυπωμένη" η συμμετοχή ενός τουλάχιστον μέλους της HEROMACT.

Όλη αυτή η συμμετοχή, εκτός από εμπειρία δημιούργησε και ένα σημαντικό "κεφάλαιο" σχέσεων εμπιστοσύνης με την Κεντρική Διοίκηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, με Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, τα Media, την Κοινωνία των Πολιτών και κυρίως, με όλες σχεδόν τις κοινότητες Ρομά στην Ελλάδα.

Στην HEROMACT συμμετέχουν επίσης και νέοι (άνδρες και γυναίκες) μορφωμένοι Ρομά, που "εμπλουτίζουν" τη σύνθεσή της και διευρύνουν τις δυνατότητές της στο μέλλον.

Η Δράση της HEROMACT στοχεύει στην υπηρέτηση των συμφερόντων ΟΛΗΣ της Ελληνικής κοινωνίας, μέσω της άμβλυνσης του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε Δράσεις που θα αλλάξουν την «εικόνα» των Ρομά «ένθεν κα κείθεν».

Στην HEROMACT πιστεύουμε ότι ο Κοινωνικός Αποκλεισμός είναι ένα πολυσύνθετο και πολυδιάστατο πρόβλημα, που αντιμετωπίζεται μόνο με Ολοκληρωμένη και Πολυετή Πολιτική, με Συστράτευση και Συνεργασία Θεσμών, Φορέων και Προσώπων και μόνο υπό το πρίσμα της «Ολιστικής Προσέγγισης» του ζητήματος.

Σε αυτές τις βάσεις, η HEROMACT θα προσπαθήσει να χτίσει τις αναγκαίες Γέφυρες που θα διευκολύνουν τη Συνάντηση, τη Συνύπαρξη και τη Συμπόρευση όλων των Κοινωνικών Ομάδων προς την Πρόοδο και την Ευημερία.

Υιοθετώντας τις Αρχές της υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Ατομικών Ελευθεριών και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η HEROMACT είναι έτοιμη να αναλάβει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην υπηρεσία των σκοπών της λειτουργίας της.

Πιστεύουμε ότι η σύνθεση, η εμπειρία και το έως τώρα δείγμα γραφής των μελών της, επιτρέπουν να θεωρηθεί ως χρήσιμος, ικανός και αξιόπιστος συνεργάτης, όποιου αντιμετωπίζει τον Αποκλεισμό των Ρομά ως ένα σημαντικό πρόβλημα που απαιτεί λύσεις κι όχι σαν αιτία για "Διαχείριση", "Κατανομή" και απλώς "Απορρόφηση" κονδυλίων.

Αντίθετα, η συμμετοχή της HEROMACT στις προσπάθειες βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, μπορεί να συμβάλλει στην αντικειμενική και ορθολογική αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται για τον κοινωνικό αποκλεισμό των Ρομά.

Για όποιες επιπλέον πληροφορίες, είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.
Τα μέλη της HEROMACT (αλφαβητικά)


Γεωργίου Ιωάννης, Κοινωνιολόγος υποψήφιος Δρ.

Δημητρίου Μαρία, Κοινωνική Επιμελήτρια

Κωνσταντινίδης Λευτέρης, Δικηγόρος

Παϊτέρης Κώστας, Πρόεδρος  Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών

Ράντης Μανώλης, Διευθυντής Δικτύου ROM

Χρήστου Γιάννης, Μεταφραστής

Χρήστου Χριστίνα, Πολιτικός Επιστήμων


Δείτε περισσότερα για τα Μέλη μας

FACEBOOK FEED


Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

GALLERY